Pages Menu
Міжнародний літературний конкурс романів, п'єс, кіносценаріїв, пісенної лірики та творів для дітей
Categories Menu

КОНКУРС МАЛОЇ ПРОЗИ «ЯК ТЕБЕ НЕ ЛЮБИТИ …»

Положення про міський літературний конкурс короткої прози
«Як тебе не любити…»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Положенням регулюється процедура проведення міського літературного конкурсу короткої прози «Як тебе не любити…»,визначаються правові, організаційні та фінансові основи його проведення.

1.2. Метою Конкурсу є популяризація столиці України — міста Києва, його історії,української мови, художнього слова та читання; підтримка книго видання у столиці; втілення нових соціокультурних ідей та просування загальноєвропейських  цінностей.

1.3. Основні завдання Конкурсу:

 1. Формування поваги та патріотичного ставлення до історико-культурних цінностей столиці України.
 2. Сприяння розвитку сучасного україномовного середовища м. Києва.
 3. Формування нового світоглядного сприйняття Києва як міста європейської перспективи, розумного поєднання історії та сучасності, здатного дивувати, захоплювати та надихати нові покоління.
 4. Видання збірки кращих художніх оповідань за результатами Конкурсу для подальшого безкоштовного розповсюдження під час заходів, спрямованих на популяризацію столиці України та підтримку книго читання; поповнення публічних бібліотек міста Києва.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється Організаційний комітет (далі – оргкомітет), склад якого затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.2. З метою організаційного забезпечення проведення Конкурсу оргкомітет:

 • розробляє програму заходів щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
 • пропонує кількісний та персональний склад журі;
 • забезпечує поширення інформації про зміст та умови конкурсного відбору, терміни його проведення, а також оприлюднення результатів;
 • координує роботу членів журі;
 • залучає партнерів для інформаційної підтримки конкурсу;
 • організовує нагородження переможців;
 • здійснює іншу роботу, необхідну для успішного проведення конкурсного відбору.

2.3. Засідання оргкомітету є легітимними, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від його складу.

2.4. Рішення оргкомітету приймаються більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.

2.5. Прийняті рішення оформлюються протоколом.

2.6. Програма та заходи Конкурсу, а також інші питання щодо організації проведення Конкурсу визначаються оргкомітетом.

3. ЖУРІ КОНКУРСУ

3.1. Для визначення переможців Конкурсу оргкомітетом створюється компетентне журі, до складу якого за згодою можуть входити письменники, літературознавці, літературні критики, видавці, представники засобів масової інформації,представники профільних інститутів громадянського суспільства та ін. Склад журі затверджується протокольним рішенням оргкомітету Конкурсу.

3.2. Для визначення переможців Конкурсу кожний з членів журі ознайомлюється з конкурсними творами і за підсумками розгляду виставляє бали за 5-бальною шкалою.

3.3. За підсумками ознайомлення з конкурсними творами складається протокол, що завіряється підписом кожного з членів журі, який є підставою для підготовки відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.4. У випадку, якщо максимальний підсумковий бал буде рівним у двох і більше творів, голова журі, враховуючи рекомендації членів журі, визначає твір/твори, що перемогли у Конкурсі.

3.5. За підсумками розгляду конкурсних творів журі визначає твори для включення до збірки художніх оповідань з метою її подальшого видання.

4. УМОВИ КОНКУРСУ

4.1. Прийом рукописів творів проводиться щорічно до 1 грудня. Твори у друкованому вигляді приймаються на адресу Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (з позначкою «На Конкурс»). Кінцевий термін подання конкурсних робіт 1 грудня (за поштовим штемпелем). Твори в електронному вигляді приймаються на ел. адресу: dskkonkurs@ukr.net. Запитання, що виникають у зв’язку із участю у Конкурсі, можна поставити за тел.: 278-19-31 або надіслати на ел. адресу: dskkonkurs@ukr.net.

4.2. На Конкурс приймаються тільки оригінальні твори, які раніше не друкувалися і не оприлюднювалися (зокрема через інтернет), та права на які не передані іншим (юридичним або фізичним) особам і не будуть передаватися до оголошення результатів Конкурсу.

4.3. На розгляд приймаються короткі художні оповідання написані українською мовою про сучасний Київ та сучасних киян; особливу атмосферу столиці; почуття, мрії та емоції, пов’язані з Києвом; цікаві історії, події, враження, пов’язані з Києвом.

4.4. Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 15 тис. друкованих знаків.

4.5. Для участі у Конкурсі необхідно подати:

 • заяву встановленого зразка (згідно з додатком до цього Положення), фото та інформацію про автора;
 • конкурсну роботу у друкованому вигляді на аркушах білого паперу формату А4. Аркуші усі мають бути пронумеровані, починаючи з титульної. Аркуші не зшивати, не скріплювати, не вкладати у файли;
 • конкурсну роботу в електронному вигляді у форматі Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1, назва файлу має містити назву оповідання латиницею.

4.6. Рукописні твори, подані на Конкурс, не розглядаються.

4.7. Твори мають бути оригінальними, сучасними, лаконічними і відповідати темі.

4.8. Всі твори підлягають кодуванню.

5. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

5.1. Нагородження переможців Конкурсу відбувається щороку в рамках відзначення Дня столиці та Дня Києва.

5.2. Місце та час проведення церемонії нагородження переможців Конкурсу визначається оргкомітетом Конкурсу.

5.3. Переможці Конкурсу відзначаються дипломами та грошовими преміями:

 • І премія – 10 000 грн (десять тисяч гривень 00 коп.);
 • ІІ премія – 5 000 грн (п’ять тисяч гривень 00 коп.);
 • ІІІ премія – 5 000 грн (п’ять тисячі гривні 00 коп).

5.4. За рішенням журі твори учасників Конкурсу можуть бути включені до збірки художніх оповідань з метою її подальшого видання.

5.5. За результатами Конкурсу Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечує видання збірки художніх оповідань учасників Конкурсу.

5.6. Фінансове забезпечення проведення Конкурсу, виплата винагороди та видання однойменної збірки здійснюється Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідний рік на виконання розділу IV «Реалізація заходів та моніторингу в галузі ЗМІ, розвиток цифрових комунікацій, співпраця з інформаційними агенціями та інститутами громадянського суспільства» міської цільової програми на 2016 – 2018 роки «Київ інформаційний», затвердженої рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 року № 333/333.

6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

6.1. Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведення публікуються в комунальних засобах масової інформації та розміщуються на офіційній веб-сторінці Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.2. Повідомлення про результати Конкурсу публікується в комунальних засобах масової інформації та розміщується на офіційній веб-сторінці Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Організатори не несуть відповідальності за помилки й неточності, що містяться у поданій заявці та/або творі.

7.2. Листування з авторами не ведеться, роботи, подані на Конкурс, не рецензуються.

7.3. Письмові твори після проведення заходів Конкурсу авторам не повертаються, а стають частиною бази Конкурсу.