Белімова Тетяна ВалеріївнаДата народження: 11 грудня 1976 року

Місто: Київ

Країна: Україна

Регалії: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури Інституту філології та масових комунікації Університету «Україна»

Заклади навчання і спеціальності:

 • 1994 – 1999 – філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність «українська мова та література»;
 • 2000 – 2004 – аспірантура Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук (10.01.01 – українська література) за результатом захисту дисертації «Інтертекстуальна основа художньої прози В.Домонтовича» (2005)

Досвід роботи: 2004 – і по сьогоднішній день – викладач української літератури Інституту філології та масових комунікацій Університету Україна

Хобі: розведення орхідей (фалінопсіс) і фіалок (сенполія), художня література, фітнес

Бібліографія (перелік книг):

 1. Белімова Т. Тіні. Збірка новел. – К., 2012. – 24 с. // http://probapera.org/content/zb/tini.pdf
 2. Белімова Т. Мертві квіти. Збірка новел. – К., 2013. – 51 с. // http://probapera.org/content/zb/mertvi-kvity.pdf
 3. Белімова Т.В. Проза українського модернізму 20-х років ХХ ст. – К., 2009. – 160 с.
 4. Белімова Т.В. Особливості малої прози Віктора Домонтовича (спільні риси з малою прозою Івана Франка) // Літературознавчі студії. Випуск 2. – К., 2002. – С. 23-26.
 5. Белімова Т.В. Дискурс Ф. Ніцше як один із дискурсів тексту роману Віктора Домонтовича “Дівчина з ведмедиком” // Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика . Вип. 14. – К., 2003. – С. 7-11.
 6. Белімова Т.В. Інтертекстуальний опис структурних особливостей текстів філософсько-інтелектуальних романів В. Домонтовича // Наука і сучасність. Зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. – К., 2004. – Том 44. – С. 157-170.
 7. Белімова Т.В. Література українського модернізму: “Дівчина з ведмедиком” Віктора Домонтовича // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 7. – С. 12-16.
 8. Белімова Т.В. Контекст та метатекст літературного твору (на матеріалі романів Віктора Домонтовича) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – Випуск 7 – К., 2005. – С. 13-17.
 9. Белімова Т.В. Синтез засобів авангардного прозо письма з ідеологемами соцреалізму в романі Ґео Шкурупія «Двері в день» // Антипролог. Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – К., 2007. – С. 429-438.
 10. Белімова Т.В. Щастя як онтологічна категорія в прозі Григорія Сковороди та Віктора Домонтовича // Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності. Кн. 1. Збірка наукових праць Переяслав-Хмельницьких 13-х Сковородинських читань. – К., 2007. – С. 15-23.
 11. Белімова Т.В. «Філософський ландшафт» як центральний образ повісті Майка Йогансена «Подорож ученого доктора Леонардо та його майбутньої коханки прекрасної Альчести у слобожанську швайцарію» // Літературознавчі студії. Випуск 20. – К., 2008. – С. 15-18.
 12. Белімова Т.В. «Стежка в траві. Житомирська сага» Валерія Шевчука та «Сага про Форсайтів» Джона Голсуорсі: спільні та відмінні риси поетики // «Волинь – Житомирщина» Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. № 20. – Житомир, 2010. – С. 28-32.

Улюблена цитата:

«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли…» Антон Чехов

Чому вирішили змагатись у конкурсі “Коронація слова”?

Певно, хотілося, аби мою творчість оцінили. І якщо вона дійсно є гідною визнання, допомогли у подальшому просуванні.

Хто підштовхнув Вас до творення романів, пісенної лірики, кіносценаріїв чи п’єс?

Мабуть, саме життя… Мій особистий досвід. Пережите особисто й побачене у житті друзів.

партнери та спонсори