Філософія конкурсної номінації
Все частіше ми стикаємось із таким поняттям як інклюзія. Наші загальноосвітні школи відкрили двері класів, що будуть спільними для усіх дітей, включаючи дітей з особливими освітніми потребами. Пісенний конкурс «Євробачення» 2017 року проходив у Києві під гаслом «Святкуймо різноманіття». Однак більша частина суспільства все ще залишається осторонь цього процесу. Можливо, це відбувається через доволі слабке розуміння самого терміну «інклюзія», можливо через недостатній інформаційний супровід, певні історико-культурні особливості
нашого суспільства та, скоріше, через усі ці чинники разом.
Інклюзія (від Inclusion (англ.) – включення) – визначається як процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Тобто, іншими словами, за своєю сутністю інклюзія – це побудова комфортного сучасного суспільства з рівними можливостями для усіх громадян, незалежно від їхніх фізичних, психологічних та ін. особливостей.
Ми пропонуємо долучитися до побудови суспільства рівних можливостей для усіх громадян через розвиток інклюзивної літератури.
Інклюзивна література – це література, орієнтована на формування
позитивного сприйняття інвалідності та особистого різноманіття.

Мета конкурсної номінації
популяризація принципів рівності, поваги до прав людини, формування позитивного ставлення до інвалідності та особистого різноманіття в оповіданнях сучасних українських авторів.
Конкурсна номінація впроваджується у партнерстві з видавництвом «Видавничий центр «12»  (http://osmolovska.com/features/12-vidavnichy-center) та проектом «Інклюзивна література» (http://inclusivebooks.org).

Основні принципи
Кожна людина має право побачити себе у книзі.
У фокусі творів можуть бути люди з інвалідністю, з особливостями розвитку, з особливими освітніми потребами, люди, які є вразливими у суспільстві через фізичний стан, стать, колір шкіри, національність, особисті уподобання та ін.
Інклюзивна література – це література не про інвалідність, а про особистість.

Ми всі зараз формуємо наше бачення та особливий національний стиль в
інклюзивній літературі.
Кожен автор відтворює власне розуміння інклюзії і доводить своє бачення через літературні образи та оригінальні авторські прийоми.

Правила
Надсилаючи оповідання, автор погоджується з цими Правилами та зобов’язується їх дотримуватись.
На Конкурс приймаються оповідання українською мовою об’ємом до 40.000
знаків, враховуючи пробіли в статистиці Word.  Від одного автора – один твір.
Бажано, щоб події були реалістичними та сучасними. При підготовці твору автор має дотримуватися жанрових характеристик, властивих оповіданню.
Автор гарантує оригінальність свого твору.
До участі не допускаються оповідання, опубліковані в Інтернеті, на папері, у
вигляді аудіокниги тощо, а також твори, які брали або беруть участь в будь-яких конкурсах чи відборах до збірників, антологій і т. п. Викритий у шахрайстві автор знімається з конкурсу і потрапляє в чорний список, наступні спроби автора не розглядатимуть. Вживання ненормативної лексики, закликів до насильства, національної нетерпимості забороняється.
Вік, стать, політичні та релігійні уподобання, місце проживання автора
значення для конкурсу не мають.
У конкурсі оцінюється авторська майстерність, а не кількість персонажів з
інвалідністю.

Вимоги до оформлення творів
Оформіть титульний аркуш з наступною інформацією:
· оригінальний псевдонім, який раніше не використовувався,
· назву твору,
· кількість сторінок.
· номінацію (Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія»)
Твір друкуйте за допомогою комп’ютера на аркушах білого паперу формату А4 (рекомендуємо зробити поля 10 мм справа, 35 мм зліва та 20 мм зверху і знизу).

Шрифт має бути Times New Roman. Кегль 14. Міжрядковий інтервал — 1.
Пронумеруйте усі аркуші (починаючи з титульного).

Твори на Конкурс можна подавати двома способами:

— або як і раніше надсилати конверт УКРПОШТОЮ

— або листом на електронну адресу (е-мейл) номінації koronatsiya.inclusion@gmail.com

УКРПОШТОЮ відповідно до загальних правил конкурсу «Коронація слова»
Чекаємо Ваші твори за адресою (УКРПОШТА):
Конкурс «Коронація слова.Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія»
абонентська скринька «Коронація слова»
м. Київ-103
01103

В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

Конкурсні твори надсилайте на адресу koronatsiya.inclusion@gmail.com тема листа – Terra інклюзія.

До листа прикріплюєте 2 файли. Назва одного файлу – ваш псевдонім, у файлі – ЗАЯВА про участь у конкурсі.
В заяві вільної форми, напишіть наступну неохідну інформацію:
· справжнє прізвище, ім’я, по-батькові (за паспортом або свідоцтвом про
народження),
· домашню адресу,
· контактний телефон свій + телефон когось з близьких,
· електронну адресу,
· назву номінації (Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія»),
· назву твору,
· псевдонім, який ви вибрали для участі у Конкурсі (обов’язковий для
забезпечення анонімності та об’єктивності в оцінюванні).

Назва другого файлу – назва оповідання, у файлі – текст оповідання.

Переможець отримує заохочувальну премію та разом із визначеними фіналістами спецвідзнаки стає автором друкованої збірки інклюзивних оповідань, отримує визначену кількість авторських примірників збірки, протягом року має промоцію від видавництва.

КІНЦЕВА ДАТА ПРИЙОМУ РУКОПИСІВ за поштовим штемпелем
1 березня 2020 РОКУ.

партнери та спонсори