Pages Menu
Міжнародний літературний конкурс романів, п'єс, кіносценаріїв, пісенної лірики та творів для дітей
Categories Menu

Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія»

Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія»

Філософія конкурсної номінації
Все частіше ми стикаємось із таким поняттям як інклюзія. Наші загальноосвітні
школи відкрили двері класів, що будуть спільними для усіх дітей, включаючи
дітей з особливими освітніми потребами. Пісенний конкурс «Євробачення» 2017
року проходив у Києві під гаслом «Святкуймо різноманіття». Однак більша
частина суспільства все ще залишається осторонь цього процесу. Можливо, це
відбувається через доволі слабке розуміння самого терміну «інклюзія», можливо
через недостатній інформаційний супровід, певні історико-культурні особливості
нашого суспільства та, скоріше, через усі ці чинники разом.
Інклюзія (від Inclusion (англ.) – включення) – визначається як процес збільшення
ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Тобто, іншими словами, за
своєю сутністю інклюзія – це побудова комфортного сучасного суспільства з
рівними можливостями для усіх громадян, незалежно від їхніх фізичних,
психологічних та ін. особливостей.
Ми пропонуємо долучитися до побудови суспільства рівних можливостей для
усіх громадян через розвиток інклюзивної літератури.
Інклюзивна література – це література, орієнтована на формування
позитивного сприйняття інвалідності та особистої різноманітності.
Мета конкурсної номінації
популяризація принципів рівності, толерантності, позитивного ставлення до
інвалідності та особистого різноманіття в оповіданнях сучасних українських
авторів.
Конкурсна номінація впроваджується у партнерстві з проектом «Інклюзивна
література» (http://inclusivebooks.org).
Основні принципи
Кожна людина має право побачити себе у книзі.
У фокусі творів можуть бути люди з інвалідністю, з особливостями розвитку, з
особливими освітніми потребами, люди, які дискримінуються суспільством через
стать, колір шкіри, національність, особисті уподобання та ін.
Інклюзивна література – це література не про інвалідність, а про особистість.

Ми всі зараз формуємо наше бачення та особливий національний стиль в
інклюзивній літературі.
Кожен автор відтворює власне розуміння інклюзії і доводить своє бачення через
літературні образи та оригінальні авторські прийоми.
Правила
Надсилаючи оповідання, автор погоджується з цими Правилами та зобов’язується
їх дотримуватись.
На Конкурс приймаються оповідання українською мовою об’ємом до 40.000
знаків, враховуючи пробіли в статистиці Word.  Від одного автора – один твір.
Бажано, щоб події були реалістичними та сучасними. При підготовці твору автор
має дотримуватися жанрових характеристик, властивих оповіданню.
Автор гарантує оригінальність свого твору.
До участі не допускаються оповідання, опубліковані в Інтернеті, на папері, у
вигляді аудіокниги тощо, а також твори, які брали або беруть участь в будь-яких
конкурсах чи відборах до збірників, антологій і т. п. Викритий у шахрайстві автор
знімається з конкурсу і потрапляє в чорний список, наступні спроби автора не
розглядатимуть. Вживання ненормативної лексики, закликів до насильства,
національної нетерпимості забороняється.
Вік, стать, політичні та релігійні уподобання, місце проживання автора
значення для конкурсу не мають.
У конкурсі оцінюється авторська майстерність, а не кількість персонажів з
інвалідністю.
Вимоги до оформлення творів
Оформіть титульний аркуш з наступною інформацією:
 оригінальний псевдонім, який раніше не використовувався,
 назву твору,
 кількість сторінок.
 номінацію (Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія»)
Твір друкуйте за допомогою комп’ютера на аркушах білого паперу формату А4
(рекомендуємо зробити поля 10 мм справа, 35 мм зліва та 20 мм зверху і знизу).

Шрифт має бути Times New Roman. Кегль 14. Міжрядковий інтервал — 1.
Пронумеруйте усі аркуші (починаючи з титульного).
Аркуші НЕ зшивайте, НЕ скріплюйте, у файли НЕ вкладайте.
Вкладіть твір з титульним аркушем у папку, або обгорніть в папір (для
запобігання механічних ушкоджень при транспортуванні).
Додайте електронний варіант рукопису (CD-або DVD-диск з одним файлом
рукопису у форматі «doс»).
Додайте конфіденційний авторський конверт, (цей конверт підпишіть
псевдонімом, тим же, що і на титульній сторінці) в який вкладіть заяву про участь
у конкурсі.
В заяві вільної форми, напишіть наступну неохідну інформацію:
 справжнє прізвище, ім’я, по-батькові (за паспортом або свідоцтвом про
народження),
 домашню адресу,
 контактний телефон свій + телефон когось з близьких,
 електронну адресу (якщо є),
 назву номінації (Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія»),
 назву твору,
 псевдонім, який ви вибрали для участі у Конкурсі (обовязковий для
забезпечення анонімності та об’єктивності в оцінці).

Папку з твором, CD-або DVD-диском і конфіденційним авторським конвертом із
заявою вкладіть у великий поштовий конверт і надішліть поштою (УКРПОШТА)
з “повідомленням про вручення поштового повідомлення” (щоб ви змогли
пересвідчитися про успішну доставку).
Довідки за телефоном: +38 (067) 252 50 20
Чекаємо Ваші твори за адресою (УКРПОШТА):
Конкурс «Коронація слова. Твори для дітей»
абонентська скринька «Коронація слова»
м. Київ-30
01030

КІНЦЕВА ДАТА ПРИЙОМУ РУКОПИСІВ за поштовим штемпелем
1 березня 2018 РОКУ!!!

Оргкомітет
З метою організаційного забезпечення проведення конкурсу оргкомітет, який
складається з представників культурно-просвітницького проекту
«Інклюзивна література»:
 розробляє програму заходів щодо підготовки та проведення конкурсного
відбору;
 пропонує кількісний та персональний склад журі;
 забезпечує поширення інформації про зміст та умови конкурсного відбору,
терміни його проведення, а також оприлюднення результатів;
 координує роботу членів журі;
 залучає партнерів для інформаційної підтримки конкурсу;
 організовує нагородження переможців;
 здійснює іншу роботу, необхідну для успішного проведення конкурсного
відбору.
Журі
Для визначення переможців Конкурсу оргкомітетом створюється компетентне
журі, до складу якого за згодою можуть входити письменники, літературознавці,
літературні критики, видавці, представники засобів масової
інформації,представники профільних інститутів громадянського суспільства та ін.
Для визначення переможців конкурсу кожний з членів журі ознайомлюється з
конкурсними творами і за підсумками розгляду виставляє бали за 10-бальною
шкалою.
За підсумками розгляду конкурсних творів журі визначає переможців, та твори
для включення до збірки художніх оповідань з метою її подальшого видання.
Грошова винагорода.
1 місце – 10 000 грн
2 та 3 місця — по 5 000 грн

КІНЦЕВА ДАТА ПРИЙОМУ РУКОПИСІВ за поштовим штемпелем
1 березня 2018 РОКУ!!!