На конкурс подаються рецензії українською мовою обсягом до 10 тисяч знаків на надруковані твори, які перемогли або отримали спецвідзнаки «Коронації слова» в номінації «Романи» від початку заснування (перелік див. на сайті Конкурсу http://koronatsiya.com/peremozhci/).

Рецензія повинна мати назву, після якої подається повний бібліографічний опис рецензованого роману за зразком:

Коломійчук Б. Небо над Віднем: роман і повість / Богдан Коломійчук. – Харків : Фоліо, 2015. – 203 с.

Текст рецензії може включати аналіз та оцінку жанрової своєрідності твору, сюжету й композиції, системи персонажів, мови і стилю, висвітлювати актуальність тематики й проблематики, ключові ідеї, місце роману у творчості автора і в контексті української та зарубіжної культури, розкривати загальні враження від твору, його переваги й недоліки. Рецензії можуть бути позитивними і негативними.

На конкурс подаються оригінальні тексти рецензій, які не порушують авторських та інших прав третьої сторони. Надсилаючи рецензію, автор або авторка дають згоду на її оприлюднення на сайті «Коронації слова» та в інших ЗМІ й соціальних мережах, використання в промоційних матеріалах Конкурсу без грошової винагороди.

Рецензію треба надіслати на електронну адресу sofil23@ukr.net до 1 березня 2021 року у вигляді прикріпленого файлу *doc або *docx, у темі листа зазначити: Рецензія_Прізвище рецензента.

партнери та спонсори